Team Egeland kan hjelpe deg, enten du kun trenger en regnskapsfører eller en hel økonomiavdeling

Team Egeland er et sterkt fagmiljø med solid kompetanse og erfaring fra regnskapsbransjen, revisjon og skatteetaten. Vi kan tilby alt fra kun å være en rådgivnings- og kontrollfunksjon for din bedrifts regnskapsavdeling til å påta oss totalansvaret for bedriftens økonomifunksjon (CFO for hire).

Team Egeland har kvalifiserte regnskaps-medarbeidere som kan bistå din bedrift med alt fra ren regnskapsførsel, budsjettering og periodisk rapportering til lønn og fakturering, årsoppgjør og likningspapirer. Vi benytter anerkjente og pålitelige it-systemer med trygge og gode backup-rutiner. Vi kan tilby din bedrift:

• Regnskapsførsel
• Budsjettering
• Prosjektregnskap
• Fakturering
• Lønn
• Rapportering
• Årsavslutning
• Ligningspapirer
• Offisielt regnskap og noter
• Konsernregnskap

Ta kontakt for tilbud

Med kompetanse og erfaring fra revisjon, er Team Egeland en vel kvalifisert diskusjonspartner for din bedrift innen strategi, økonomistyring, finansiering, investering, likviditetsplanlegging og skatt. Vi kan hyres inn på timebasis eller leies inn som konsulenter til fast avtalt pris og antall timer pr. uke eller måned.

• Strategisk diskusjonspartner
• Økonomistyring
• Firmaetableringer
• Regnskapsanalyser
• Risikovurdering og Internkontroll
• Finansiering, investering og likviditetsplanlegging
• Belønningssystemer
• Styrearbeid/styrerepresentant
• Privat økonomi
• Skatterådgivning

Ta kontakt for tilbud

Team Egeland har faglig kompetanse og kvalifikasjoner til å ta ansvar for små og mellomstore bedrifters totale økonomifunksjon. Som innleid ”økonomisjef”, tar vi ansvar for korrekt føring av bedriftens regnskap og eventuelt personalansvar for interne regnskapsmedarbeidere dersom bedriften har det. I tillegg tar vi oss av resultat- og regnskapsrapportering, lønn og fakturering. Vi kan bidra til å utvikle mer effektive økonomirutiner, delta i ledermøter og påta oss rollen som bedriftens hovedkontakt mot finansinstitusjoner, revisor og offentlige myndigheter. Ved å overlate økonomiledelsen til Team Egeland får din bedrift og du som leder:

• Bedre økonomistyring
• Redusert personalansvar (eventuelt)
• Lavere og mer forutsigbare personalkostnader
• Muligheten til fokusere mer på det bedriften tjener penger på
• Økt kompetanse i ledergruppen

Ta kontakt for tilbud