Økonomiledelse

Team Egeland har faglig kompetanse og kvalifikasjoner til å ta ansvar for små og mellomstore bedrifters totale økonomifunksjon. Som innleid ”økonomisjef”, tar vi ansvar for korrekt føring av bedriftens regnskap og eventuelt personalansvar for interne regnskapsmedarbeidere dersom bedriften har det. I tillegg tar vi oss av resultat- og regnskapsrapportering, lønn og fakturering. Vi kan bidra til å utvikle mer effektive økonomirutiner, delta i ledermøter og påta oss rollen som bedriftens hovedkontakt mot finansinstitusjoner, revisor og offentlige myndigheter. Ved å overlate økonomiledelsen til Team Egeland får din bedrift og du som leder:

• Bedre økonomistyring
• Redusert personalansvar (eventuelt)
• Lavere og mer forutsigbare personalkostnader
• Muligheten til fokusere mer på det bedriften tjener penger på
• Økt kompetanse i ledergruppen

Ta kontakt for tilbud

Leave a comment